Onderzoeken

Wanneer u het vermoeden heeft dat de studieproblemen van uw kind/pupil een dieperliggende oorzaak hebben, is het mogelijk hiernaar onderzoek te laten verrichten.

StudiebegeleidingOldenzaal biedt drie soorten onderzoek aan, welke worden afgenomen door een basis-orthopedagoog. Zij is in het bezit van een diagnostische aantekening en is aangesloten bij het NVO (De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen). De onderzoeken worden verwerkt in een rapportage, welke wordt besproken met de ouders/verzorgers.


Intelligentieonderzoek

Het intelligentieniveau van uw kind/pupil wordt vastgesteld met behulp van de WISC-IIINL. Deze test geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden van het kind. Het geeft een beeld van de sterke kanten en laat ook zien waar het kind moeite mee heeft. Daarnaast wordt tijdens de afname van de test een goede indruk gekregen van de werkhouding van het kind in een één-op-één situatie.

De WISC-IIINL wordt vaak afgenomen wanneer de schoolprestaties ernstig achterblijven en de oorzaak daarvan onduidelijk is. Het is echter ook zinvol dit onderzoek af te laten nemen als er twijfel bestaat over de schoolkeuze.

Onderzoek naar het onderwijsniveau

Het onderwijsniveau van uw kind/pupil wordt vastgesteld met behulp van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). De NIO is een intelligentietest voor advisering over de schoolkeuze van leerlingen.

De NIO wordt vaak afgenomen wanneer er onduidelijkheid bestaat of uw kind/pupil op het juiste niveau werkt.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Het sociaal-emotioneel onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van uw kind/pupil. Dit kan worden vastgesteld door middel van een interview en/of vragenlijsten welke worden ingevuld door het kind zelf, ouders/verzorgers en leerkrachten.

Afhankelijk van de vraagstelling kan er worden gekeken naar het welbevinden en het zelfbeeld van het kind. Tevens kan de mate van emotionele problemen, zoals angst of somberheid, worden onderzocht. Ook de beleving van de school- en thuissituatie, alsmede het sociale welbevinden kunnen onderwerp van onderzoek zijn.

De onderzoeken worden afgenomen door Anne Wissink MSc.

In het dagelijks leven is zij werkzaam als orthopedagoog in het voortgezet speciaal headshotonderwijs. Eén van haar taken is het afnemen, rapporteren en bespreken van o.a. intelligentie-onderzoeken en persoonlijkheidsonderzoeken. Verder heeft zij ervaring als docent in het basisonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs.

Bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) is zij geregistreerd als NVO Basis Orthopedagoog. Daarnaast is zij in het bezit van een diagnostische aantekening.